Wonen & werken aan perspectief

In januari 2021 is een nieuwe locatie van WWAP geopend, namelijk beschermd wonen. Dit is een locatie waar plek is voor 5 jongeren en er voldoende ruimte voor dagbestedingsactiviteiten is.

Wanneer het je te veel wordt om te blijven wonen waar je nu woont en je sterk de behoefte hebt aan sturing in je leven, ben je bij WWAP op de goede plek. Je wordt hier opgevangen in een groep leeftijdsgenoten, maar loopt hier wel je eigen traject, samen met de begeleider die bij jou hoort. Op deze plaats mag je op een veilige en rustige manier ontwikkelen naar de persoon die je zijn wil in deze maatschappij, samen met alles waarmee je worstelt in je leven.

Hoekje met stoelen
eettafel gezamenlijke ruimte

Crisisopvang 24/7

Soms lopen de spanningen zo hoog op dat er sprake is van een crisis. De situatie kan dan voor een jongere of zijn omgeving onveilig zijn. In dat geval bieden wij acute hulp in onze woonvorm van WWAP. Crisis opvang bestaat uit het bieden van dag- en nachtopvang, in combinatie met begeleiding. Tijdens het verblijf op de crisisopvang streven we ernaar het contact tussen de jongeren, hun ouders en de mensen om hen heen zo goed mogelijk in stand te houden. Daarnaast proberen we om het normale leven door te laten lopen, zodat de jongeren gewoon naar hun school, werk, dagbesteding en sportclub gaan.

Werkwijze

Crisis opvang is snel beschikbaar, meestal dezelfde dag nog. Binnen 24 uur na aankomst van een jongere op de crisisopvang vindt een gesprek plaats met alle betrokken. Dit zijn de jongere, zijn/haar ouders, het netwerk en de betrokken hulpverleners. In dit gesprek bespreken we waar we naar toe werken (het perspectief) en welke mogelijke oplossingen er zijn om met de ontstane situatie om te gaan.

Mogelijkheden

Wij beschikken altijd over 1 crisisplaats. Crisis opvang duurt in principe maximaal zes weken. Aansluitend kijken we of een jongere weer veilig naar zijn eigen omgeving terug kan, naar iemand in zijn/haar netwerk of dat de jongere nog een tijdje bij WWAP blijft wonen. Dit kan maximaal 12 weken duren!  

WWAP crisisaanbod

Eigen plek

Je hebt altijd een eigen kamer. Zo heb je een plek om tot rust te komen.    

Gezamenlijke ruimtes

Ook zijn er gezamenlijke ruimtes, zoals een keuken en een huiskamer. Je kunt er koken en eten. Alleen of met elkaar. En je kunt een praatje maken met begeleiders en andere bewoners.

Begeleiding

In de crisisopvang krijg je een persoonlijk begeleider. Met hem of haar maak je een plan om uit de crisis te komen. Je stelt doelen, kijkt naar wat je zelf prima kunt, en waar je hulp bij nodig hebt.