Wonen & Werken aan Perspectief

WWAP is er voor jou wanneer zelfstandig wonen nog niet mogelijk is.

Misschien heb je een psychische aandoening of heb je een licht verstandelijke beperking. Er kunnen ook andere problemen spelen die het je lastig maken om nu al zelfstandig te wonen. Wellicht is Begeleid Wonen dan iets voor jou! In de woonvorm wonen maximaal 8 bewoners. Dit zijn jongeren die begeleiding ontvangen van WWAP. Je krijgt je eigen kamer en betaalt hiervoor huur. We denken mee mochten er beperkte financiële middelen zijn. Gezamenlijk draag je zorg voor jullie leefomgeving en deel je de keuken, toiletten en douches.  

In deze woonvorm wordt begeleiding geboden,

al naar gelang de noodzaak en jouw behoefte. De begeleiding vindt veelal plaats op afgesproken momenten en daarnaast is er een begeleider 24/7 beschikbaar Samen met je begeleider maak je een perspectiefplan met doelen en maakt afspraken welke ondersteuning je nodig hebt.  

Je kan denken aan hulp:

om zo zelfstandig mogelijk te leven. gericht op woonbegeleiding: regelen van het huishouden, administratie, financiën, boodschappen doen. in het dagelijks leven en vrijetijdsbesteding: bij het realiseren van een zinvolle dagbesteding, sporten en eventuele contacten met instanties bij het leggen en onderhouden van nieuwe contacten. bij het ontwikkelen van vaardigheden: voor- en/of nabespreken van moeilijke situaties. bij levensvragen: in de vorm van gesprekken over wat in jou leven belangrijk en van toepassing is.

Wil je Begeleid Wonen bij WWAP?

Bespreek dit dan met je eigen sociale wijkteam, zodat zij kunnen kijken of wij de meest passende aanbieder zijn.

Voor deze vorm van begeleiding heb je een WMO indicatie nodig.

Indien je een Beschermd Wonen indicatie hebt en daarmee 24 uurs begeleiding nodig hebt is dit mogelijk. Je kan de indicatie ook omzetten naar Ambulante begeleiding of in een persoonsgebonden budget (PGB). Kom je er niet uit? Dan helpen we je graag op weg.