Wonen & werken aan perspectief

Wanneer zelfstandig wonen nog niet mogelijk is

Er kunnen allerlei problemen spelen die het je lastig maken om nu al zelfstandig te wonen. Wellicht is begeleid wonen dan iets voor jou! In de woonvorm wonen maximaal 7 bewoners. Dit zijn jongeren die begeleiding ontvangen van WWAP. Je krijgt je eigen kamer en betaalt hiervoor huur. We denken mee indien er beperkte financiële middelen zijn. Gezamenlijk dragen jullie zorg voor jullie leefomgeving en deel je de keuken, woonkamer, tuin, toiletten en douches. In deze woonvorm wordt begeleiding geboden, passend bij jouw behoefte.

De begeleiding vindt veelal plaats op afgesproken momenten en daarnaast is er een begeleider 24/7 beschikbaar. Samen met je persoonlijk begeleider maak je een perspectiefplan met doelen en maak je afspraken over welke ondersteuning je nodig hebt.

Begeleiding is gericht op:

  • wonen;
  • regelen van het huishouden, administratie, financiën, boodschappen doen;
  • het dagelijks leven en vrijetijdsbesteding;
  • het realiseren van een zinvolle dagbesteding, sporten;
  • eventuele contacten met instanties;
  • het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe contacten;
  • het ontwikkelen van vaardigheden;
  • voor- en/of nabespreken van moeilijke situaties;
  • gesprekken voeren over wat in jouw leven belangrijk en van toepassing is.

 

WWAP wil jou…

met waardering en respect in een veilige omgeving op weg helpen. In huis leer je je eigen leven te organiseren zoals jij dat wilt en tegelijkertijd steeds meer verantwoordelijkheden te dragen. Er is volop aandacht voor jou, terwijl je de ruimte hebt om je eigen keuzes te maken. Ons doel is jou te ondersteunen bij het zelfstandig leven en wonen zodat jij mee kan doen in de samenleving. De begeleiding is erop gericht om vanuit eigen kracht te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over je eigen leven. De persoonlijk begeleider is jouw eerste aanspreekpunt. In overleg met jou worden wensen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden besproken.

In het perspectiefplan die jij samen met je persoonlijk begeleider maakt, staan de hulpvragen en hoe hieraan gewerkt gaat worden. De eerste periode is erop gericht om jou je eigen plekje te laten vinden en relatie op te bouwen. Zo kun je in alle rust aarden en wennen aan je nieuwe leefomgeving.

de woonkamer van WWAP

Wil je begeleid wonen bij WWAP?

Bespreek dit dan met je eigen sociale wijkteam, zodat zij kunnen kijken of wij de meest passende aanbieder zijn.

Voor deze vorm van begeleiding heb je een WMO indicatie nodig.

Indien je een beschermd wonen indicatie hebt en daarmee 24-uurs begeleiding nodig hebt, is dit mogelijk in onze andere woonvorm. Je kan de indicatie ook omzetten naar ambulante begeleiding of in een persoonsgebonden budget (PGB). Kom je er niet uit? Dan helpen we je graag op weg.