Wonen & Werken aan Perspectief

WWAP, professionals aan het werk.

WWAP is…

een nieuwe innovatieve organisatie in Ede die begeleid & beschermd wonen biedt aan jongvolwassenen van 16 t/m 27 jaar. Daarnaast heeft WWAP de mogelijkheid voor crisisopvang, WWAP geeft vorm aan een flexibele woonoplossing op een intramurale wijze waarin jongeren op een manier die bij hun ontwikkelingsfase past de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen leren. Ons doel is door een doelgerichte en persoonlijke begeleiding jou zo zelfstandig mogelijk maken en deel te laten nemen aan de maatschappij. Hierna stopt WWAP niet en wil waar nodig, in je verdere traject naar zelfstandigheid blijven ondersteunen via ambulante diensten. Niet iedere jongere groeit op met gelijke kansen om zich op positieve manier te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Soms lukt dit niet goed: je hebt bijvoorbeeld problemen op het gebied van wonen, scholing, werken, vrije tijd, financiën, gezondheid, relaties, politie of justitie. Zit je vast in je patronen en wil je ondersteuning om het te doorbreken? Wij houden van jongeren met een uitdaging!

Hoe dan?

Wij willen tijdelijk ondersteunend zijn in jouw traject naar de volgende stap. De begeleidingspunten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zelfzorg en omgang met anderen, worden door de jongeren en medewerkers samen in beeld gebracht. Ook kunnen jongeren specifieke vormen van advies en/of hulp krijgen, onder andere financiële problemen, het vinden van dagbesteding en het zoeken/ herstellen van contact met familie, leren omgaan met en accepteren van eigen problematiek.

Gelijkwaardig en respectvol

Begeleiders zijn gericht op het aangaan en onderhouden van een positieve relatie met de jongere. Er is sprake van onvoorwaardelijke acceptatie, de jongere voelt zich serieus genomen. De begeleiders zijn sensitief en responsief. Hij is beschikbaar en invoelend, luistert goed en neemt de tijd om hem/ haar te leren kennen. Betrouwbaar en voorspelbaar zijn zit in de basishouding. De begeleiding is gericht op het vergroten van zelfstandigheid en toenemende verantwoordelijkheid.

&nbsp

Betrouwbaar en voorspelbaar.

We vinden het belangrijk om te werken met geschoolde professionals tijdens de trajecten.

 

In het kort..

Naast een eigen perspectiefplan, vinden wij deze punten ook zeer belangrijk:

24 uurs beschikbaarheid

een persoonlijk begeleider gekoppeld aan jouw persoonlijke traject

Doelgerichte & persoonlijke benadering

Verbinding met de wijk waarin je woont

Onvoorwaardelijk en vasthoudend

Korte lijnen met je netwerk